Warren George
Fysioterapeut
Muskel-skjelett & idrettsskader
922 70 842
fysiowarren@gmail.com

Bachelor degree in Human Movement Studies (1990-93)
Bachelor of Applied Science in Physiotherapy (1993-96)

Warren er en australsk utdannet fysioterapeut med lang erfaring og kompetanse i muskel-og skjelettbehandling. Han har  spesiell interesse og kompetanse innen idrettsskader, kne- og skulderproblemer, øvelsesbasert trening, samti hodepine og nakkeplager. Siden fullført utdannelse i Sydney, Australia, har han jobbet i Australia, England og i de siste årene i Norge. Han har en biopsykososial tilnærming til pasienten, og i tillegg til å bruke manuelle teknikker, er målet hans å lære pasienten å hjelpe seg selv gjennom undervisning, råd og egentrening. Warren har hele tiden fokus på å oppdatere seg på ny fagkunnskap for å kunne gi sine pasienter optimal behandling understøttet av forskning og klinisk erfaring.

Ija Meløe
Lege, spesialist i gynekologi og fødselshjelp
416 41 931

Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har jobbet både i utlandet og i Norge ved store sykehus, blant annet Ullevål universitetssykehus, samt undervist studenter ved høyskoler og medisinske universiteter. Hun har over 25 års erfaring fra yrket og i 2010 startet hun egen privat praksis i lokalene til Vika Fysikalske Institutt.

Hun fordyper seg i gynekologisk endokrinologi (hormonsystemet) og non-kirurgisk estetisk gynekologi.

Remco Brouwer
Fysioterapeut, Osteopat
908 58 304


Utdannet fysioterapeut med bachelorgrad i 1986 fra Amsterdam i Nederland. Remco har jobbet i Norge siden 1988. 
Han ble videre utdannet som Osteopat til DO i 1999 ved ESO, norsk avdeling med eksamen i Maidstone UK og har studert akupunktur  i1 år.

Remcos spesialfelt eri rygg/nakke problematikk med tilsvarende linker til andre systemer i kroppen,
Kjeve -og hodepineproblematikk samt problemer knyttet til fordøyelsessystemet.

 Remco har trent en rekke fotball- og håndballag gjennom årene og har selv vært aktiv på høyt nivå i Nederland.

Medlem Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund 
Medlem Norsk Osteopati Forening

Anne-Kari Abelsen Nicke
Fysioterapeut, Akupunktur, 
Mensendieck, Osteopati
922 70 841

Anne-Kari ble ferdig utdannet i 1988 ved Mensendieckskolen, Høyskole i Fysioterapi i Oslo.

Hun har i ettertid studert osteopati og akupunktur i Oslo og ved Nei Jing skolen i Ås.

Anne-Kari behandler de fleste typer pasienter og diagnoser, og benytter manuelle behandlingsteknikker fra mensendieck/fysioterapi og osteopati i kombinasjon med øvelser/trening, slyngeterapi, elektroterapi og akupunktur/copping.Ellen Johansen
Spesialist i hjerte- og lungefysioterapi 
911 19 141
ellen.teigmo@gmail.com 

Ellen fullførte bachelorutdanningen i fysioterapi ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2012. Videre har hun en mastergrad i klinisk fysioterapi med fordypning i hjerte- og lungesykdommer fra Høgskulen på Vestlandet i 2018. Hun er også spesialist i hjerte- og lungefysioterapi. 

I tillegg til privat praksis har Ellen jobbet flere år i spesialisthelsetjenesten ved Oslo universitetssykehus, Lovisenberg diakonale sykehus og Sykehuset Østfold. Der har hun jobbet hovedsakelig med lungepasienter, men har også opparbeidet seg erfaring med andre fagfelt som hjertelidelser, nevrologi, geriatri, ortopedi og onkologi. Ellen har også mye erfaring med gruppetrening. 

Ellen skal prioritere lungepasienter, men behandler også andre pasienter ved ledig kapasitet. Hun har en helhetlig og aktiv tilnærming og gir en individuell tilpasning til hver enkelt pasient.

Stian Juberg
Fysioterapeut og Osteopat
990 05 277


Stian ble ferdig utdannet fysioterapeut i 1997 og som osteopat i 2004.
Stian jobber med de fleste typer pasienter, og har jobbet som privat praktiserende terapeut siden 1998.

Stian underviser i tillegg som høyskolelærer i osteopati ved Høgskolen Kristiania i 30% stilling.

Reidar Thon
Fysioterapeut, Rådgiver,
Ergonomisk veiledning
920 35 806

40 års erfaring fra privat praksis. Arbeider mye med trykkbølgebehandling og elektroterapi som smertebehandling (f.eks. senebetennelser, plantar fascitt og hælsporer).

Lang erfaring med medisinsk treningsterapi og opptrening etter operasjoner. Som eksempel; hofteproteser, kneproteser og rehabilitering etter skulder og ryggoperasjoner.

Roald Eide
Kiropraktor
416 16 461
kiropraktoreide@hotmail.com

Har bred erfaring og arbeider med folk i alle aldersgrupper.

En kiropraktor arbeider med plager relatert til muskel og skjelett systemet.

Ved første gangs undersøkelse så prøver vi å finne en årsak til plager, for så ut legge en plan behandling /oppfølging.
I noen tilfeller så henviser vi til annet helsepersonell for videre utredning/oppfølging.

Behandling er skjelden smertefull, men kan noen ganger føre til forbigående smerte/ømhet.

Er medlem av Norsk kiropraktorforening og har offentlig godkjenning.

https://www.kiropraktikk.no/

Pål Storås
Bedriftslege
22 44 93 60

Mathilde Pilskog
Fysioterapeut
909 71 622


Mathilde er utdannet fysioterapeut fra Høyskolen i Oslo og Akershus, Sports Therapist ved London Metropolitan University og er i tillegg sertifisert gravid-, og terapeutisk yogainstruktør og PT.
Hun har jobbet med alt fra profesjonelle fotball- og rugbyspillere til mosjonister og gravide. De siste årene har hun fokusert mye på smertepasienter, revmatikere og kvinnehelse. Spesielt da smerteproblematikk i rygg og bekken og trening av gravide og mødre.I tillegg har hun kursing i ultralyddiagnostikk av muskel og skjelett.Mathilde har 10 års erfaring med pasientbehandling, som personlig trener og yogainstruktør.Anne Næss
Fysioterapeut
922 70 854


Utdannet fysioterapeut i Berlin. Jobbet tre år som fysioterapeut i Berlin før hun kom tilbake til Oslo i 1983.

Har siden arbeidet i privat praksis og har kommunal avtale tilknyttet bydel Frogner.

Jobber to dager i uken på Vika fysikalske institutt og bruker teknikker innen vanlig fysioterapi.

Stig Børsheim
Fysioterapeut, Akupunktør
922 70 853

Jobber ved Vika Fysikalske Institutt  som fysioterapeut og akupunktør.

Stig har en 4 årig utdannelse fra Statens Fysioterapiskole, i Oslo der han tidelig fikk interesse i retning psykomotorisk fysioterapi og en holistiske tankegangmder, der det psykiske og fysiske er i en nær relasjon.

Etter fullført fysioterapiutdanning og noen år med praksis, begynte han og arbeide sammen med studie rektor ved Norsk Akupunkturskole i Oslo. Dette førte til en 3,5 års utdannelse i den 5000 år gamle tradisjonelle kinesiske formen for akupunktur.

Han har også i sin interesse for østens filosofi og kultur ervervet seg mange års erfaring med meditasjon, yoga, og ulike former for kampsport.

Svein-Erik Hammerstad
Fysioterapeut
915 54 466
shammerstad@hotmail.com

Svein-Erik ble uteksaminert ved Hochscule Krankengymnastik Charlottenburg Vest-Berlin 1976

Han har drevet som privatpraktiserende fysioterapeut siden 1978.

I 1980 etablerte han egen praksis i Oslo, Huitfeldsgate fysikalske institutt ,og drev denne praksisen ut 2019. Han har i denne perioden også vært bedriftsfysioterapeut innen olje, finans og hotell/restaurant næring. Fra 2020 tilsluttet Vika fysikalske institutt med kommunal avtale. Etterutdanning i ergonomi, manuell-terapi (OMI) og idrettsmedisin.

Svein-Erik har vært tilsluttet Norges bandyforbund fra 2002 - 2017 som fysioterapeut for aldersbestemte landslag og med Norge A med skadebehandling, rehabilitering, forebyggende skadearbeid, fysisk trening og antidoping arbeid. De siste 10 årene har han vært engasjert i støtteapparatet til Ullevål bandy elite med ansvar for fysisk trening, skader og rehabilitering.

Han har drettsfaglig bakgrunn som tidligere aktiv og senere trener. Trenerutdanning alpint Norges skiforbund, trenerkurs Norges fotballforbund og Norges bandyforbund.
Kurs for helsepersonell/trenere for landslag og særforbund i regi av Olympiatoppen med fokus på eliteutøvere.