Legetjenester

 

Vi har 2 leger på vår klinikk. Pål Storås er bedriftslege og Ija Meløe er spesialist i gynekologi og fødselshjelp. 

 

Prisliste bedriftslege: Etter avtale.

 

Prisliste gynekolog:

 

Gynekologisk undersøkelse 

(med ultralyd, prøver, ev resepter)   :   kr 1100 (student kr 950).

Tillegg for hormon spiral kr                   kr1400

                  kobber spiral                        kr  700

 

Kun UL 2D/3D900                                    kr 950

Biopsi og kolposkopi i tillegg til unders.   kr 700

Infertilit.uredning for par                          kr 1300

Svangerskapskontroll 1. konsult m. UL    kr 1100

       Påfølgende                                         kr 900

       Videre oppfølging etter avtalt

Små gyn.ingrep                                        kr 600

Resept, journalutskrift, sykemelding        kr 150

Bildet  UL                                                 kr 50/st

Tlf,mail oppfølging                                   kr150