Legetjenester


Dr. Ija Meløe er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Hun har jobbet både i utlandet og i Norge ved store sykehus, blant annet Ullevål universitetssykehus, samt undervist studenter ved høyskoler og medisinske universiteter. Hun har over 25 års erfaring fra yrket og i 2010 startet hun egen privat praksis i lokalene til Vika Fysikalske Institutt.

Hun fordyper seg i gynekologisk endokrinologi (hormonsystemet) og non-kirurgisk estetisk gynekologi.

Tjenester som tilbys:

  • Årlig gynekologisk rutinesjekk med nødvendige prøver (livmorhalsprøve, bakterieprøver) og ultralyd
  • Utredning av hormonforstyrrelser: PCO,endometriose, eggstokkscyster
  • Utredning og behandling av barnløshet, overgangsplager, blødningsforstyrrelser, urininkontinens, fremfall
  • Vulva problematikk
  • Prevensjonsveiledning: P-piller, implanon, hormon og kobber spiraler. Sertifisert for GyneFix spiral
  • Svangerskapsoppfølging: Tidlig ultralyd og ultralyd gjennom svangerskapet. Kontroll etter fødsel, oppfølging/samtaler ved opplevde traumatiske fødsler

Dr. Meløe er opptatt av helheten i utredningen av gynekologiske tilstander, da alt i kroppen har en sammenheng.

Behersker 3 språk: Norsk, Engelsk, Russisk.

Tar imot kunder uten henvisning og har kort ventetid.

Uttalelser om henne kan leses på www.legelisten.no

Prisliste gynekolog

Gynekologisk undersøkelse (ultralyd, prøver, ev. resepter)  1.100,-
   Tillegg for hormonspiral 1.400,-
   Tillegg for kobberspiral 700,-
   Tillegg Biopsi og kolposkopi 700,-
Ultralyd 2D/3D 950,-
   Ultralyd bilde 50,-
Fertilitetsutredning for par   1.300,-
Svangerskapskontroll 1.konsultasjon med ultralyd 1.100,-
   Påfølgende svangerskapskontroll 900,-
   Videre oppfølging etter avtale
Små gynokologiske inngrep 600,-
Resept, journalutskrift, sykemelding 150,-
Oppfølging tlf/e-post 150,-