Trykkbølge

Vanlige indikasjoner for denne type behandling kan i dag benevnes som kroniske senelidelser.

Radial trykkbølgebehandling er en ny fysikalsk-medisinsk behandlingsmetode. Radial trykkbølgebehandling er en serie av høyenergetiske trykkbølger som appliseres på området som skal behandles. En trykkbølge er en rent mekanisk bølge, ikke en elektrisk.

Hva behandles med trykkbølge ?

Kroniske senebetennelser blant annet i skulder, albue (tennisalbue/golfalbue), hånd, fingre, hofte, kne og akillessener. Likedan brukes trykkbølger mot såkalte hælesporer og smerter i fotsålen.

Om behandlingen

Shockwave er en akustisk bølge som tilfører høy energi til smertepunktene. Den tilførte energi påvirker tilhelning, regenerering og de oppbyggende prosesser for sene og bløtdels vev (muskler, etc.).

Fordeler med trykkbølgebehandling

  • Rask og effektiv hjelp for smertebehandling
  • Økt bevegelighet
  • Ikke-invasiv behandling
  • Langtidseffekt
  • Kun 3-5 behandlinger er nødvendig
  • Ingen direkte kontraindikasjoner

I mange tilfeller oppleves en umiddelbar smertereduksjon og behandlingen er uten bivirkninger.