Slyngeterapi

Slyngeterapi er en effektiv metode til behandling og opptrening av skader, og smerteforebygging.

Man identifiserer inaktive muskler og svakheter i støttemuskulatur og muskelsamspillet rundt ledd, såkalte weak links. Slike svakheter finnes hos alle, selv hos topptrente. På bakgrunn av de funnene utvikles et individuelt tilpasset behandlings- og treningsopplegg bestående av kontrollerte, smertefrie bevegelser på ustabilt underlag som slynge.

Slyngeøvelsene er smertefrie og kan hjelpe alle som ønsker å forbedre styrke, stabilitet og muskulær kontroll.

Slyngetrening har vist seg å være meget effektiv ved skadeforbygging, behandling av muskel- og skjelettplager, koordinasjonstrening og presentasjonsfremmende trening.