Hva behandler akupunktøren

Ryggplager, smertetilstander, allergi, angst, depresjon, fordøyelsesbesvær, hodepine, infertilitet, menstruasjonsproblemer, migrene, muskel- og skjelettsykdommer, PMS, reumatiske plager, svangerskapskvalme og søvnproblemer. Dette er en oversikt over noen lidelser der Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at akupunktur vil ha en positiv effekt.
Lang erfaring og moderne medisinsk forskning viser at akupunktur er en behandlingsmetode med svært få bivirkninger. Flere og flere pasienter velger akupunktur for å kvitte seg med, dempe eller forebygge plager av forskjellige slag.

Se mer på www.akupunktur.no

Behandling

Intervju: For å kartlegge pasientens symptomer går akupunktøren systematisk til verks for å få en helhetlig og grundig anamnese av pasienten. Pulsdiagnose og tungediagnose gir informasjon til akupunktøren hvilke energibaner og organer som er berørte.
Behandling: Ved å finne mønsteret av ubalansen/plagen vil en, ut i fra intervju, tunge- og pulsbilde, kunne gi en individuelt tilpasset behandling til den enkelte. Behandlingen består i at nåler blir satt inn i akupunkturpunkter i kroppen. I gjennomsnitt bruker en akupunktør mellom 2 og 20 nåler pr behandling. Noen synes det er litt ubehaglig, men mange synes det er godt og avspennende når nålene får virke. Man ligger med nålene ca. 30 minutter.

Antall behandlinger varierer fra 2 til 6 ved akutte plager, til mer enn 10 ved kroniske plager.
Våre akupunktører er fysioterapeuter med medlemskap i Norsk Akupunkturforening (NAFO) og har god kunnskap også om vestlig medisin.

Kort historikk

Akupunktur er en mer en 2000 år gammel kinesisk behandlingsform som bygger på teorien om Yin, Yang og Qi.

Yin og Yang handler om to motsatte, polære kvaliteter som er avhengig av og utfyller hverandre. Det skal hele tiden være en balanse mellom aktivitet og hvile, kulde og varme etc.

Begrepet Qi kan litt forenklet oversettes med energi. Qi sirkulerer i kanalene som kalles meridianer, hvor det nærer organer og systemer slik at de får utført sin oppgave. Qi kan av ulike årsaker være i ubalanse og kan gi et mønster av symptomer. Avhengig av hvilke symptomer man har, kan en akupunktør finne ut hva som er i ubalanse, og behandle for å rette opp ubalansen.